Verloop en tarieven

Verloop van een individuele beeldende therapie
Kennismaking en intake
Observatieperiode van 5 individuele consulten
Evaluatie: Bespreking van de observaties en het opstellen van doelen
Individuele behandeling
Evaluatie (tussenevaluatie of eindevaluatie)

Verloop van een beeldende therapie voor gezinnen
Kennismaking en intake
Gezinsobservatie van 1 consult
Evaluatie: Bespreking van de observatie en het opstellen van doelen
Gezinsbehandeling
Evaluatie (tussenevaluatie of eindevaluatie)

Voor beiden vormen van therapie geldt dat een observatie soms al voldoende is om zelf verder te kunnen. Na de observatie zal dan ook in de evaluatie besproken worden of behandeling nog wel nodig is.

Tarieven
Individuele therapie / 75 euro per uur
Gezins-creatieve therapie / 95 euro per uur

Prijzen zijn inclusief gebruik van materiaal en gereedschap

Let op! Gemaakte afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd.

Reacties gesloten