Waar kan beeldende therapie bij helpen?

Beeldende therapie kan helpen bij psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.

Het ontdekken wat er nu eigenlijk dwars zit
Soms is het helemaal niet duidelijk waar klachten of problemen  vandaan komen. Beeldende therapie kan helpen om dit meer in zicht te krijgen door een beeldend-therapeutische observatie.

Ecoline blazen

Identiteitsproblemen
Denk aan: onzekerheid, faalangst, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, niet weten wie je bent, onvoldoende gevoel van autonomie, te veel aangepast zijn aan de omgeving en jezelf kwijt zijn (geraakt). Er kan gewerkt worden aan het ontdekken van wie je bent en het ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden, kwaliteiten en talenten, het vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld, het leren accepteren van grenzen en beperkingen, het ontwikkelen of terugvinden van eigenheid, autonomie en identiteit.


Gedragsmatige problemen

Denk aan: chaotisch gedrag, agressie, opstandigehid, grenzeloosheid, geremdheid, teruggetrokkenheid. Er kan gewerkt worden aan het leren aanbrengen van structuur, het leren om chaotisch gedrag te verminderen, verminderen van probleemgedrag, leren beter om te gaan met frustraties, leren om controle te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten, meer jezelf te durven laten zien.

Emotionele problemen
Denk aan: somberheid, depressie, angstige gevoelens of een angststoornis, enorme boosheid of woedeuitbarstingen, rouwverwerking, een opgelopen trauma, een dwangstoornis, weggestopte emoties waar je toch last van blijft hebben of soms ineens weer hevig terugkeren, moeite hebben om bij je gevoelens te komen of gevoelens te uiten, te veel nadenken of piekeren. In beeldende therapie kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan het verwerken van traumatische ervaringen of het leren ontdekken, herkennen, uiten en/of vormgeven van emoties. Het is ook mogelijk om te leren weer bij je gevoel te komen of te ontdekken wat je nu eigenlijk voelt.

Sociale problemen / sociale vaardigheid
Denk aan problemen die zich voordoen in contact met anderen zoals: grenzeloosheid, dominantie, teruggetrokkenheid, passiviteit, moeite om contact te maken met anderen. Er kan gewerkt worden aan het leren om samen te werken, leren kijken en luisteren naar anderen, op een ander gericht zijn, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen en te bewaken, rekening leren houden met anderen, je mening durven/kunnen geven, leren initiatief nemen, leren verschillende rollen te vervullen in contact met anderen

Conflicten
Denk aan: problemen rondom echtscheiding, conflicten waarbij iemand het gevoel heeft te moeten kiezen tussen partijen maar loyaal wil zijn aan alle partijen, conflicten waarbij je iets voelt maar zelf vindt dat je dat niet zou mogen of zou moeten voelen, tegenstellingen in jezelf die je niet begrijpt of waar je je geen raad mee weet. Er kan in beeldende therapie gewerkt worden aan het leren om gaan met tegenstellingen, het vormgeven en herkennen van conflicten en conflicten verwerken.

Psychosomatische problemen (lichamelijke klachten zonder medische oorzaak)
Denk aan: spanningsklachten, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid zonder medische oorzaak. Er kan gewerkt worden aan het ontdekken van mogelijke psychische oorzaken van de klachten – bijvoorbeeld: de hoofdpijn komt eigenlijk door constante overprikkeling, de buikpijn komt eigenlijk door een groot gevoel van onveiligheid – en het verminderen of wegnemen van deze oorzaken.

Inzicht in uw eigen gezin
Ontdekken en zicht krijgen op wat er in een gezin speelt, welke patronen er bestaan binnen het gezin, wat ieder gezinslid nodig heeft, wat de kwaliteiten zijn van ieder gezinslid en hoe deze ingezet kunnen worden, waar de uitdagingen van het gezin liggen en hoe ongewenste patronen en interacties doorbroken kunnen worden en gewenste patronen juist versterkt kunnen worden.

Heeft uw kind hulp nodig bij iets anders of heeft u een vraag over hoe beeldende therapie bij uw gezin kan helpen? Neem dan contact op, dan kijk ik graag samen met u naar de mogelijkheden

Reacties gesloten